Terminalul de Marfuri în Vrac

Amplasat pe malul râului Prut, pe o suprafață de 4 hectare, Terminalul de Marfuri în Vrac din cadrul PILG se află în proprietatea și gestiunea societății Danube Logistics. În anul 2012, prin intermediul terminalului vor fi transbordate în mare parte produse de tip cox petrolier, piatra concasata și agregate de carieră. Transbordarea va fi efectuată, cu ajutorul macaralei portuare mobile sau macaralei plutitoare, de pe barje fluviale direct în camioane sau vagoane de cale ferată.