DANUBE LOGISTICS A ELABORAT RAPORTUL PRIVIND AMPRENTELE DE CARBON PE TERITORIUL PORTULUI INTERNA?IONAL LIBER GIURGIULE?TI

Danube Logistics a elaborat primul raport privind amprentele de carbon în acord cu Protocolul Greenhouse Gas (GHG). Sursele emisiilor incluse în raportul privind amprentele de carbon ?in de emisiile de CO2, respectiv ?i de emisiile echivalente CO2. Inventarierea a fost efectuat? pentru anul 2016 pe teritoriul Portului Interna?ional Liber Giurgiule?ti.
În conformitate cu abordarea bazat? pe activitate ?i control, Danube Logistics a calculat emisiile de CO2 generate de activit??ile opera?ionale ce pot fi influen?ate de companie. La baza calculelor stau m?sur?ri reale a consumului de energie electric? ?i a combustibilului, asigurând un nivel înalt de acurate?e a rezultatelor.
În urma constat?rilor f?cute reie?ind din rezultatele acestui raport, Danube Logistics va depune efort pentru a identifica m?surile care ar duce la reducerea emisiilor cauzate de amprentele de carbon.  

Finalcarbonfootprintingreport.pdf(1.23Mb)