Despre noi

Întreaga suprafaţă a Portului Internaţional Liber Giurgiuleşti (PILG) are statut de zonă economică liberă pana în anul 2030. Graţie amplasării sale pe Dunărea de Jos cu adâncimi disponibile ale apei de până la 7m, PILG este capabil să primească atât nave fluviale, cât şi nave maritime. În acest context, PILG reprezintă pentru clienţii săi:

  • unicul punct fluvio-maritim direct de distribuţie şi transbordare în/din Republica Moldova
  • un centru regional de logistică la frontiera Uniunii Europene cu acces la căile de comunicaţie terestră, feroviară, fluvială şi maritimă, şi
  • o zonă excelentă pentru dezvoltarea afacerii, datorită poziţionării sale strategice, infrastructurii de transport trimodale, mediului de preţ rentabil, precum şi regimului fiscal şi vamal unic.