WE ARE HIRING!

Întreprinderea cu capital str?in ”Danube Logistics” S.R.L. - Operatorul ?i proprietarul Portului Interna?ional Liber Giurgiule?ti, anun?? pozi?ii vacante de:
 
AGENT TRANSPORTURI - Responsabil degestionarea ?i eviden?a containerelor în port;
AGENT NAVE - Urm?re?te desf??urarea activit??ilor navelor aflate în port, ofer? asisten?? navelor ?i armatorilor acestora;
CERIN?E:
-      Studii superioare (în Inginerie ?i Management în Transporturi va constitui un avantaj);
-      Fluent în limbile român?, rus?, engleza (nivel de comunicare);
-      Cuno?tin?e calculator (Word, Excel);
 
MECANIC LOCOMOTIV?- Conducerea, supravegherea ?i între?inerea locomotivei;
?EF MANEVR?- Coordonarea, conducerea ?i executarea lucr?rilor legate de manevrarea vehiculelor feroviare;
CERIN?E:
-      Studii profesionale;
-      Certificat de calificare;
 
INGINER MENTENAN?? - Repara?ia ?i între?inerea imobilului, re?elelor inginere?ti, utilajului de tratare a apei uzate;
CERIN?E:
-      Studii superioare în inginerie;
-      Experien?? de munc? minim 3-5 ani;
-      Cunoa?terea calculatorului la nivel de utilizator;
 
CONDI?II DE MUNC?:
-      Salariu competitiv, pachet social integral;
-      Tichete de mas?, transport asigurat Cahul-Giurgiule?ti;
 
LOCUL DE MUNC?: Portul Interna?ional Liber Giurgiule?ti, s. Giurgiule?ti, r-nul Cahul.
 
Persoanele interesate pot transmite CV-ul la adresa: resurse.umane@danlog.md sau ne pot contacta la telefon:0 22 999 220, 078884030